19. detsember 2010

Tantsudest, mida tantsime / About dances that we dance

Uppsari repertuaar koosneb väga paljudest erinevatest tantsudes. Ühise läbiva joonena ühendab neid kõiki seesama nooruslikkus ja särtsakus, mis iseloomustab Uppsarit ennastki. Tantsude valikul on teadlikult lähtutud just sellest, et need peegeldaksid Uppsari olemust.

Tants peab olema atraktiivne publikule ning tehniliselt väljakutsuv tantsijale- see peab paeluma nii vaatajat kui esitajat. Samuti peab igal tantsul olema iseloom, oma lugu ja sõnum. Tantsud, mis neile kriteeriumitele vastavad on eatud ning rõõmustavad inimesi põlvest põlve. Uppsari repertuaarist leiab mitmeid sellised eatuid ja armastatud koreograafide tantse, mis loodud eelmisel sajandil, ent mis mõjuvad kaasaegselt ka tänasel päeval.

Uppsari repertuaaris olevad tantsud peaksid kõiki puudutama, panema silmad särama ja hinge lustima!


Head tantsulusti!


Annika

 
**** **** **** **** **** ****

The repertoire of Uppsar consists of very many different dances. The common line they share is the same youthfulness and energy that also characterizes Uppsar. When choosing dances, it is payed close attention that the dances would exemplify and mirror what Uppsar is about.

Dance has to be attractive for the audience and technically challenging for the dancers- it has to fascinate both the audience and the performers. Each dance must also have its own nature, own story and message. Dances that meet these criteria last through ages and delight people from generation to generation. In the repetoire of Uppsar one may find many such everlasting dances by beloved choregraphers, that were created in the last century, but which have a very contemporary feeling even today.

Dances in the repertoire of Uppsar should touch everyone, make their eyes glisten and fill their hearts with joy!


Have a convivial dance!

Annika