6. märts 2013

Uppsar ja Tsuumi uurivad „Tuljakut“ / Uppsar and Tsuumi dig into „Tuljak“Alles see oli kui ühel mehel tuli hea mõte kirjata rahvarõivamuster Hiinas valmistatud tennisele ning neid Eestis rahvuspapu nime all müüma hakata. Ilma igasuguse reklaamita müüvad papud nagu soojad saiad, olles siinmail tekitanud tõelise tormi.
Veidi rohkem aega tagasi tuli ühel teisel mehel pähe Põhjala keelte najal arendada välja väljamõeldud keel, mida ühes kolmeosalises kirjandusteoses kõnelesid haldjad. Seesama triloogia ühes oma haldjakeelega on juba pool sajandit üle terve maailma aina uutes põlvkondades laineid tekitanud ja küllap tekitab edaspidigi. 
Mis on mõlemal mehel ühist? Nad põimisid ühte uut ja vana, saades kokku sootuks muud. Midagi sellist, mida võiks nimetada omamoodi revolutsiooniks.

Eelmisel aastal kohtusid Tallinnas eestlaste Uppsar ja soomlaste Tsuumi. Kui esimene koondab pea kolmekümmet eesti tantsijat, kelle seas leidub nii elukutselisi kui ka harrastustantsijaid, siis Tsuumi on Soomes tuntud kui professionaalne tantsuteater. Kahe trupi liikmete vahel tekkis mõnus sünergia ning Uppsari tantsijate soov leida tavapärasele pärimustantsule uut vaatenurka pani aluse soovile tulevikus suurem koostöö ette võtta.

Aprilli keskpaigas kohtuvad Uppsar ja Tsuumi Tallinnas uuesti. Läbi kevade saadakse kokku kolmeks pikaks nädalavahetuseks ning nende vahel töötab Uppsar iseseisvalt. 11. - 14. juulil saab Kuressaares viiel korral näha valminud tantsulavastust, mille alguspunkt saab olema mõte, et improvisatsioon on alus nii kaasaegses kui ka pärimustantsus.  Sellest mõttest lähtudes uurivad tantsijad lähemalt  „Tuljakut“.

Lavastusmeeskonda kuuluvad Eneli Rüütli, Märt Agu, Ivar Lett, Liis – Katrin Avandi ning Samuli Norberg, Reetta – Kaisa Iles ja Salla Korja – Paloniemi. Kokku astuvad lavale kuni kakskümmend tantsijat.

******  *******   ********  ********   

Not long ago a man came up with an idea to produce in China designer sneakers inspired by Estonian national costume patterns and sell them under the brand name “Estonian National Booties”. Without any advertisement these booties became a real hit and created a real storm in this part of the world.
Some more time ago another man came up with an idea to create a fictional language inspired by Norse languages, which is spoken by Elves in a three volume novel. This trilogy with its elvish language has created waves all over the world for half a century in all generations and will surely continue to do so in the future.
What do these two men have in common? They entwined together old and new, so creating something completely different. Something so unique, it may be even called revolutionary.

Last year in Tallinn met Estonian Uppsar and Finnish Tsuumi. While Uppsar is compiled of about thirty Estonian dancers, both professional and amateur, Tsuumi is known in Finland as a professional dance theatre. A chill atmosphere and synergy emerged between the two groups and the desire of Uppsar’s dancers to find a new perspective for the traditional folk dance laid the foundation for the idea to create something together. 

In the middle of April Uppsar and Tsuumi will meet again in Tallinn. During spring the two groups will come together for three long weekends and between the meetings Uppsar will be working on its own. From July 11th – 14th in Kuressaare will be performed five times the dance performance created by the two groups, which will begin from the thought that improvisation is the foundation both in folk and contemporary dance. Carried by this thought the dancers will take a closer look on „Tuljak“

Members of the production team: Eneli Rüütli, Märt Agu, Ivar Lett, Liis – Katrin Avandi ning Samuli Norberg, Reetta – Kaisa Iles ja Salla Korja – Paloniemi. On stage will perform up to twenty dancers. .