2. november 2015

1 november...

Miks vöökoht vööga vöötatakse - eks ikka selleks, et külm ligi ei pääseks. Vöö, andes kehale tuge, hoiab haiguste eest. Ei pääse läbi mitte ükski kuri sellest suletud ringist keha ümber. Vöö on maagiline, vöö on väge täis! Kui kerid vöö kokku, siis jäta otsad ikka sissepoole, muidu voolab energia välja, teadis vanarahvas kosta.

Ei pääse ka tantsija vöö mõjuvallast. Vöö allutab, vöö juhib. Vöö liidab, vöö lahutab. Mida kõike see vöö tantsijaga teha suudab, seda varsti saad nägema ka sa...


Why wrap a sash around your waist - so to keep the cold away. A sash supports your body and protects you from sickness. No evil can penetrate the closed loop around your body. A sash is full of power! When rolling up the sash, you better leave the ends on the inside so the energy would not escape from the ends, taught the elders.

Even a dancer can't escape the power of a sash. A sash subdues and controls. A sash unites and divides. All that a sash can do to a dancer, this you shall soon see...